Asseco CSE

Asseco CSE
System wielokanałowego
wsparcia
operatorów
telekomunikacyjnych
Asseco CSE
Kompleksowe
rozwiązanie BSS
Asseco CSE
Oszczędność
kosztów i czasu wdrożenia
Asseco CSE
Platforma do sprzedaży
produktów konwergentnych
Asseco CSE
Kompleksowa obsługa klienta
we wszystkich kanałach

Asseco CSE

Asseco CSE to wielokanałowy pakiet systemów wsparcia dla operatorów telekomunikacyjnych oraz dostawców usług elektronicznych w zakresie dystrybucji, obsługi oraz rozliczeń usług konwergentnych. Umożliwia łączenie wielu różnych produktów w jedną spójną ofertę, rozliczaną w ramach jednej faktury.

Dla kogo został stworzony Asseco CSE?

Operatorów telekomunikacyjnych
i wirtualnych typu MVNO

Dostawców Internetu

Dostawców kontentu
i mediów elektronicznych

Dostawców telewizji kablowej,
mobilnej, cyfrowej i satelitarnej

Usługodawców komunikacji
elektronicznej

Sprzedawców usług
i produktów cyfrowych

Wybierz Asseco CSE jeżeli chcesz:

 • Rozpocząć sprzedaż usług cyfrowych i poszerzyć portfolio produktowe
 • Podnieść poziom obsługi klienta
 • Posiadać jedno źródło aktualnych informacji o klientach i usługach
 • Dodać ofertę partnerską do swojej oferty
 • W prosty sposób tworzyć i udostępniać aplikacje dla klientów
 • Integrować środowisko klienta ze swoim własnym
 • Zmodernizować swoje środowisko IT

Co wyróżnia Asseco CSE?

Asseco zapewnia klientom zawsze najnowszą wersję systemu, interfejs użytkownika dostosowany do różnego typu urządzeń,
automatyczne aktualizacje oraz pełną dostępność systemu podczas wdrażania zmian.

01

Wielokanałowość

Spójny widok na dane klienta we wszystkich kanałach (samoobsługowy, CRM, Biuro Obsługi Klienta).

02

Kompleksowość

Informacje o wszystkich produktach i usługach klienta - w ujęciu bieżącym, historycznym i prognozowanym ( „360 stopni”).

03

Modułowość i mikrouslugi

Architektura rozwiązania oparta na niezależnych modułach i mikrousługach.

04

Skalowalność

Możliwość zwiększenia wydajności precyzyjnie określonej funkcji lub komponentu, a nie całej, monolitycznej aplikacji.

05

Elastyczność technologiczna

Funkcjonalności każdego z modułów oparte o REST API.

06

Automatyzacja procesów

W zakresie procesów związanych z wdrażaniem usług i zmian w oprogramowaniu.

Asseco CSE został zaprojektowany w oparciu o wiodące standardy technologiczne.
Posiada wielowarstwową architekturę z klarowną separacją modelu danych,
logiki biznesowej i prezentacji, zgodnie z najnowszymi wzorcami projektowymi przy użyciu sprawdzonych technologii OpenSource.

Obszary wsparcia

Operator konwergentny, aby zaspokoić wymagania klientów w zakresie oferty produktowej i jakości obsługi potrzebuje kompleksowego rozwiązania wsparcia biznesu.

Zobacz, w jaki sposób podnieść jakość usług telekomunikacyjnych.
7 obszarów rozwoju Twojego biznesu z Asseco CSE.
 • Twórz nowe oferty i produkty
 • Buduj pozytywne relacje z klientami
 • Otwórz się na współpracę z partnerami
 • Sprawnie zarządzaj rozliczeniami
 • Oszczędzaj czas i pieniądze
 • Bądź niezależny od dostawcy
 • Wybierz najlepszy model wdrożenia

Asseco CSE jest odpowiednim rozwiązaniem dla nowoczesnego operatora, który musi szybko reagować na zmiany rynkowe. Umożliwia szybką budowę nowych ofert i produktów oraz ich sprawne udostępnianie klientom.
Za pośrednictwem systemu możesz w prosty sposób zarządzać kampaniami marketingowymi i programami lojalnościowymi. Asseco CSE pozwoli Ci także
na tworzenie segmentów klientów oraz modelowanie relacji między nimi, umożliwiające budowę i rozliczanie produktów zorientowanych na grupy
społeczne.

 

Komponenty ACSE umożliwią m.in.:

 • Tworzenie i modelowanie nowych ofert
 • Dołączenie ofert partnerskich do portfolio produktowego
 • Dodawanie nowych produktów cyfrowych jak np.: VoIP, VoD, muzyka cyfrowa, płatny kontent
 • Tworzenie i udostępnianie aplikacji na urządzenia klienckie: smartfon, smart TV, smart home
 • Integrację z nowoczesnymi kanałami płatności i dostaw

Rozwiązanie Asseco pozwala na podniesienie poziomu obsługi klientów i umożliwia kształtowanie ich pozytywnych doświadczeń. Dzięki spójnym interfejsom użytkownika – CRM i SelfCare zyskasz pełną wiedzę o kliencie we wszystkich kanałach — samoobsługowym, CRM oraz Biurze Obsługi Klienta. Zyskasz w ten sposób ciągłość procesu sprzedażowego, tworzenie ofert kontekstowych i zwiększysz prawdopodobieństwo zakupu produktu przez klienta.

Asseco CSE to sprawna współpraca z klientami indywidualnymi i biznesowymi. B2C – umożliwia dołączanie ofert partnerskich do portfolio produktowego np. łączenie usługi telekomunikacyjnej ze sprzedażą gazu, prądu, ubezpieczeń, mediów i usług finansowych. B2B – pozwala na oferowanie Asseco CSE, jako platformy zarządzającej dla własnych klientów. Zapewnia integrację różnych źródeł danych poprzez Rest API.

Asseco CSE zapewnia podniesienie efektywności zarządzania nie tylko działalnością biznesową, ale także przepływani finansowymi, taryfami oraz danymi bilingowymi wspólnie z dostawcami usług płatniczych. AsArchiwizuje i ujednolica dane, a także umożliwia tworzenie billingów hurtowych, dzięki czemu pozwala na prowadzenie sprawnych i precyzyjnych rozliczeń zarówno z klientami indywidualnymi, jak i partnerami biznesowymi.

Asseco CSE nie wymaga zakupu dodatkowych dedykowanych licencji, a to oznacza mniejsze koszty wdrożenia oraz późniejszego utrzymania rozwiązania. Co ważne, elastyczny model licencjonowania systemu oparty o subskrypcje pozwala na jego rozwój wraz z nowo pojawiającymi się potrzebami w myśl zasady „płać w miarę wzrostu potrzeb”. Zwiększenie skali rozwiania nie powoduje konieczności dokupienia licencji na technologie konkretnego producenta. System zapewnia prosty dostęp do wszystkich danych z poziomu jednego systemu oraz pełną automatyzację procesów związanych m.in. z fakturowaniem, raportowaniem, windykacją czy komunikacją z klientem. Dzięki temu pozwala obniżenie kosztów operacyjnych oraz wzrost efektywności pracy personelu.

Modularna, wielowarstwowa architektura oraz wykorzystanie technologii OpenSource powodują, że ACSE nie przywiązuje operatora do jednego producenta, technologii oraz zakupu dedykowanych licencji. Poszczególne elementy rozwiązania są wymienne i możliwe do zastąpienia w miarę rozwoju technologii.

Asseco CSE to zarówno elastyczny model wdrożenia uwzględniający całe rozwiązanie, jaki i poszczególne moduły, które mogą być zaimplementowane niezależnie w istniejącym środowisku BSS klienta. Dodawanie kolejnych funkcjonalności odbywa się bez zakłócania procesów operacyjnych. Dzięki temu w prosty sposób dostosujesz system do obecnych potrzeb, skali działalności oraz zmian zachodzących na rynku telekomunikacyjnym. Z kolei łatwa integracja systemu z innymi rozwiązaniami pozwoli Ci udostępniać Asseco CSE firmom trzecim. Elastyczność, a także otwarta architektura, pozwalają na łatwą integrację z innymi systemami oraz dodawanie kolejnych funkcjonalności bez zakłócania procesów operacyjnych.

Asseco CSE wychodzi naprzeciw potrzebom telekomów,
oferując ekosystem aplikacji wspierających obszar biznesowy operatorów telekomunikacyjnych.

Modele wdrożenia

Elastyczne modele wdrożenia Asseco CSE

W środowisku informatycznym klienta

Hybrydowy – w chmurze i środowisku klienta

W całości w chmurze

Asseco CSE to także elastyczny model subskrypcji

Small

Produkty:
CRM, Zasoby
 • Do 10 000 klientów
 • Do 5 konsultantów
 • Standardowy wolumen danych

Wybierz plan SLA:

bronze
silver

Medium

Produkty:
CRM, Zasoby, Billing, Zamówienia
 • Do 10 000 klientów
 • Do 50 konsultantów
 • Standardowy billing i order
  management
 • Dostęp do API

Wybierz plan SLA:

bronze
silver

Pro

Produkty:
CRM, Zasoby, Billing, Zamówienia
 • Brak limitu klientów
 • Brak limitu konsultantów
 • Zaawansowany billing i order
  management
 • Dostęp do API

Wybierz plan SLA:

silver
gold

Asseco CSE zapewnia ciągłość procesów sprzedaży i obsługi w każdym kanale, a także całościowe oraz aktualne informacje o kliencie.

Moduły funkcjonalne

Asseco CSE składa się z niezależnych modułów zbudowanych na wspólnej architekturze. Każdy z nich posiada określony zakres odpowiedzialności. Wszystkie moduły udostępniają swoje funkcje poprzez Rest API. Architektura systemu eliminuje duplikacje danych i konieczność ich synchronizacji pomiędzy wieloma źródłami. Z kolei zaawansowane mechanizmy przechowywania danych w pamięci zapewniają ich wysoką dostępność.
 • Klient: CRM
 • Klient: Selfcare
 • Produkty: Centralny Katalog Produktów
 • Sprzedaż: Order Management
 • Rozliczenia: Konwergentny Billing
 • Zasoby: Inwentoryka produktowo-usługowa
 • Integracja: Rest API

Klient: CRM

 

Wiele kanałów, jedno źródło informacji

CRM został oparty na filozofii portali społecznościowych, dzięki czemu zapewnia spójny interfejs i zakres informacji dla wszystkich kanałów interakcji z klientem:

 • Profil klienta: produkty, użycie, konta, hierarchia
 • Zamówienia: tworzenie, śledzenie
 • Zgłoszenia: rejestracja, obsługa
 • Umowy: przegląd, proces akceptacji
 • Faktury i wpłaty: przegląd, powiadomienia
 • Kontakty: planowanie, obsługa

Klient: SelfCare

 

Widok klienta „360 stopni” we wszystkich kanałach

Selfcare to elastyczne rozwiązanie, które pozwala operatorom telekomunikacyjnym poznać klienta i lepiej zrozumieć jego potrzeby oraz oczekiwania. Posiada czytelny, przyjazny oraz intuicyjny interfejs użytkownika, który zapewnia pełny i jednolity widok klienta we wszystkich kanałach. Umożliwia szybki dostęp do wszystkich bieżących i historycznych informacji o kliencie, jego zleceniach, stanie zamówień, używanych produktach, aplikacjach oraz możliwych rekomendacjach zakupowych.

Produkty: Centralny Katalog Produktów

 

Pełny potencjał biznesowy sprzedaży

Centralny Katalog Produktów został oparty na wspólnym modelu danych. Stanowi bazę wiedzy o produktach i ofercie handlowej operatora. Efektywnie łączy informacje techniczne i strukturalne wraz z danymi dotyczącymi kosztów, stanowiąc kręgosłup biznesowy sprzedaży.

 • Specyfikacje produktów: produkty fizyczne i usługi
 • Oferty: warunki handlowe
 • Cenniki i promocje: opłaty jednorazowe, cykliczne
 • Pakiety: produkty złożone i bundle
 • Zależności między produktami: biznesowe i techniczne

Centralny Katalog Produktów umożliwia także modelowanie złożonych ofert produktowych z różnych rynków, oferowanych przez różnego rodzaju dostawców. Zapewnia możliwość kreowania nowych szans sprzedażowych poprzez:

 • pełną konfigurowalność produktów, cenników i ofert sprzedażowych
 • możliwość zasilenia poprzez import konfiguracji plików płaskich
 • szybkie kreowanie i wdrażanie nowych ofert sprzedażowych w ramach inicjatyw projektowych
 • intuicyjne GUI zapewniające podgląd zależności między poszczególnymi elementami

Sprzedaż: Order Management

Zarządzanie zamówieniami produktów oraz usług
Pozwala na sprawne zarządzanie całym procesem zamawiania i dostarczania produktów oraz usług razem z integracją z ofertą partnerską. Order Management używany do generowania i koordynacji zleceń w billingu, sieci, logistyce, partnerskich platformach usługowych jest zintegrowany z:

 • Katalogiem Produktów – plan wykonania dla zamówień jest generowany dynamicznie na podstawie definicji produktów
 • systemami operatora lub środowiskiem partnera dzięki rekonfigurowalnym mikrousługom.

Order Management pozwala także na śledzenie stanu zamówień oraz notyfikacji umożliwiają dedykowane komponenty takie jak :

 • konsola do modelowania definicji i przebiegu procesów używa predefiniowanych bloków.
 • intuicyjna Konsola do monitorowania procesu

Rozliczenia : Konwergentny Billing

 

Precyzyjne rozliczenia realizowane w czasie rzeczywistym

Konwergentny Billing to elastyczne i nowoczesne narzędzie do rozliczeń należności za wszystkie typy usług w czasie rzeczywistym. Znacznie przyspiesza procesy billingowe i zapewnia sprawne zarządzanie kontami, naliczaniem, wyceną, fakturowaniem i płatnościami różnych modeli biznesowych, w tym tych realizowanych we współpracy z partnerami.

Zasoby : Inwentoryka produktowo-usługowa

Sprawne zarządzanie zasobami

Zapewnia pełną kontrolę na zasobami używanymi przez produkty oraz całościowy wgląd w strukturę produktu klienta. Dodatkowo inwentoryka produktu jest wzbogacona o powiązane z klientem interakcje takie jak historia zamówień, realizacji instalatorskich, modyfikacji parametrów, zgłoszeń etc.

Moduł Zasobów zapewnia informacje o :

 • Instancjach zasobów
 • Powiązaniu zasobów z usługami technicznymi
 • powiązaniu produktu z kontem klienta
 • konfiguracji produktu : aktualnej, historycznej, planowanej
 • statusie produktu
 • interakcjach związane z produktem : zamówieniach, zgłoszeniach, umowach, kontaktach

Integracja: Rest API

Sprawna komunikacja między aplikacjami
Celem zastosowania mechanizmów Rest API jest podniesienie szybkości, niezawodności oraz wydajności ACSE. Rest API pozwala na sprawną komunikację między aplikacjami i umożliwia wprowadzanie modyfikacji nawet podczas pracy systemu. Zapewnia łatwą integrację, zarządzanie oraz kontrolę nad środowiskiem wewnętrznych mikroserwisów oraz zewnętrznych aplikacji:

 • Zarządzanie publicznym i wewnętrznym API
 • Spójne mechanizmy kontroli dostępu
 • Wersjonowanie API dla różnych partnerów oraz systemów klienckich
 • API posługuje się zasobami na które wskazuje URL
 • Elastyczne metody walidacji, brak kłopotliwego kontraktu usługi znanego z klasycznego podejścia SOA
 • Samowystarczalność komponentów, „inteligencja” po stronie mikroserwisów, brak polegania na warstwie integracji

Produkty

Rest API
 • Weryfikacja klienta
 • Aktywacja usługi
 • Rezerwacja zasobów
 • Płatności
 • Księgowość i finanse
 • Logistyka

System został zaprojektowany z myślą o wielokanałowej sprzedaży
produktów konwergentnych i obsłudze klienta bazującej na widoku „360 stopni”.

Aktualności

Pobierz broszurę informacyjną
Zapytaj nas o szczegóły

Kontakt

Asseco Poland S.A.
Pion Telekomunikacji i Mediów

ul. Branickiego 13
02-972 Warszawa

tel.: +48 22 574 8150
email: [email protected]

Asseco w social media